Rebecca Teigland

Etter å ha drevet med ulike idretter gjennom hele livet, fikk jeg i august 2014 øynene opp for CrossFit. Jeg ble fort frelst av treningsformen.
I 2016 tok jeg Personlig Trener 1 i Sydney. Motivert og inspirert etter første opphold i Australia dro jeg tilbake i  2017 og studerte enkeltemner innenfor ernæring og helse på University of Sydney. Med et formål om å utvikle meg som både utøver og trener ble jeg i April 2018 sertifisert CrossFit Level 1 trener. Jeg er nå på mitt 2.år på bachelorstudiet i Ergoterapi.

Etter fire år med CrossFit er jeg fortsatt like motivert, fordi det alltid er nye mål å strekke seg etter. Jeg opplever mye mestringsfølelse på trening, spesielt når jeg får til noe nytt. CrossFit er i tillegg veldig sosialt og inkluderende, og har ført til mange nye vennskap. Jeg er en del av et treningsmiljø hvor vi hjelper, motiverer og heier på hverandre.


Som personlig trener ønsker jeg å bidra til økt livskvalitet for deg. Med min kunnskap, erfaringer og interesse for å hjelpe andre vil jeg legge til rette for motivasjon og mestringsfølelse med utgangspunkt i dine målsettinger. Det mest grunnleggende i min treningsfilosofi er å finne en treningsform som er gøy men samtidig byr på utfordringer, og ved å måle fremgang i prestasjoner gjennom å sette seg delmål og hovedmål fører det til bedre helse både fysisk og psykisk.

Rebecca PT .JPG
rebecca row.jpg