top of page

Medlemskap

Fullt
Medlemskap

Delta på så mange gruppe timer

du ønsker 

Egentrening mellom 05:00-01:00

3-timer-i
-uken

Delta på tre valgfie gruppetimer i uken. 

Inkluderer ikke egentrening

Klippekort

Delta på så mange gruppe timer

du ønsker 

Inkluderer ikke egentrening

bottom of page