CrossFit Teens

Vi starter opp med nytt kurs i august.

 

Treningen følger skoleruten, og vil gå fra uke 33 - 50.
CrossFit Teens er et tilbud for aldersgruppen 13-15 år. Det er totalt 12 plasser i gruppen. 

Treningstid: Torsdager kl 18-19 

Hva går treningen ut på?
Timene bygges opp med varierte og funksjonelle øvelser, og gir en grunnleggende innføring i teknikktrening for en rekke styrke- og kroppsvektøvelser. Treningsformen utfordrer og utvikler elementer som mobilitet, styrke, balanse, utholdenhet og koordinasjon. Ungdommene vil variere mellom å jobbe individuelt og å samarbeide i team.  Instruktør vil jobbe for å skape et inkluderende treningsmiljø for ungdommene, med fokus på at trening skal være gøy og motiverende.  

Det vektlegges fokus på trygg og hensiktsmessig bevegelse som er overførbart til dagliglivet eller andre aktiviteter. Med denne varierte og allsidige treningsformen vil alle ungdommene finne noe de liker, og opplever mestring i. 

Hvorfor velge CrossFit Teens?
Målet er at CrossFit Teens skal bidra til å bygge et grunnlag for en sunn livsstil, gi mestringsopplevelser og motivasjon til å etablere gode vaner med trening. Teens gruppen skiller seg fra den yngre gruppen, CrossFit Junior, ved at det introduseres mer teknisk avanserte øvelser tilpasset aldersgruppens nivå. Det vektlegges i hovedsak fokus på å innarbeide hensiktsmessige teknikker som, samtidig en gradvis tilnærming til bruk av vekter, under nøye tilsyn av instruktør. I denne aldersgruppen er det gjerne flere som allerede, eller etter hvert ønsker å oppsøke treningssentre og drive egentrening. Ved deltakelse på CrossFit Teens vil man få verdifull erfaring rundt hensiktsmessig teknikk og belastning som man kan ta med seg videre. Det ansees også som en viktig motivasjonsfaktor å delta i en gruppe. Treningsformen er fin alene, eller som et supplement til andre idretter. 

Spørsmål kan henvendes til rebecca@innerlimit.no.

Gleder oss til oppstart etter sommeren.

Andrine du.jpg